18 Jan 2011

2V lansează al doilea număr al publicației studențești „Nord”

0 Comment

Într-o perioadă destul de vitregă pentru publicațiile periodice românești, membrii Asociației „Voluntari pentru Viitor” (2V) (președinte: Lucrețiu Pop, student în anul II, Comunicare și relații publice, la Universitatea de Nord din Baia Mare) au reușit, grație perseverenței și dorinței de a se implica activ și cu folos în viața comunității, să editeze cel de-al doilea număr al buletinului informativ „Nord” (redactor șef: Andreea Achim, studentă în anul II, Jurnalism, la aceeași universitate).

Conceput în totalitate de studenți și adresându-se cu precădere acestora, numărul de față se dovedește mult mai complex decât precedentul, experiența redactării ediției anterioare spunându-și cuvântul. Articolele au câștigat în conținut și în diversitate, materialele au mai multă substanță, redactorii îndrăznind să abordeze inclusiv pretențiosul… editorial (semnat în numărul dinainte de o personalitate a urbei noastre). Studenții au prins curaj (și învățătură), problematizează asupra eficienței implementării sistemului Bologna pe teren românesc, „fură” de la propriii profesori sfaturi pentru sesiune, urmăresc fidel evenimentele derulate în spațiul Universității de Nord (Conferința Internațională „Cunoaștere și acțiune”, acordarea titlului de doctor honoris causa unor personalități ale culturii românești – ambele având loc în decembrie 2010), evoluția lucrărilor de extindere a bibliotecii (macheta noului corp este reprodusă în exclusivitate) și rememorează nostalgic semnificațiile sculpturii în lemn a artistului plastic Ioan Marchiș, amplasate… cândva în parcul dinaintea Facultății de Litere.

Și redacția a câștigat noi membri, iar colaborarea cu jurnaliștii experimentați (unii dintre ei, cadre asociate ale universității) se dovedește benefică. Mai mult decât atât, membrii asociației și-au sporit credibilitatea în rândul profesorilor și al celorlalți angajați ai „Nordului”, receptivitatea lor la preocupările tinerilor reflectându-se în interesul cu care au întâmpinat chestiunile avansate – matur, serios, responsabil – de învățăceii jurnaliști. Merită, prin urmare, să-i amintim: Samuel Andraș, Ioana Bălan, Cristian Chende, Adrian Dan Pop (student în Cluj-Napoca), Vlad Herman, Adriana Pop, Raluca Roman, colaborator fidel rămânând George Nicoară (fost absolvent al universității, actualmente masterand la Roma).

[top]
Lasă un comentariu