Scopul Asociației „Voluntari pentru Viitor”

Scopul principal al asociației 2V îl constituie dezvoltarea societății civile din Baia Mare într-un context european, prin stimularea inițiativei tinerilor astfel încât să se creeze o generație dedicată comunității, care să contribuie la bunăstarea municipiului.

Asociația îi va încuraja pe aceștia să implementeze propriile idei, activități, să recruteze alți tineri care să li se alăture, să fie modele privind ceea ce înseamnă cetățenia activă, voluntariatul, includerea socială, toleranța, să își atingă întregul potențial de care sunt capabili.

Obiectivele asociației

  • conceperea și implementarea de programe și proiecte de scurtă sau lungă durată, în mod independent sau în coparticipare cu alte asociații, organizații sau organisme (neguvernamentale sau de stat, reprezentante ale administrației publice locale sau centrale);
  • conservarea identității locale în context european, cultivarea respectului față de valorile materiale și morale ale municipiului, crearea sentimentului de patriotism local demn și civilizat al tinerilor, conștientizarea responsabilității pe care o au aceștia față de ei înșiși și față de cei din jur;
  • sprijinirea tinerilor pentru integrarea în viața profesională și reușita în carieră;
  • stabilirea unui dialog permanent între asociație și cadrele didactice, conducerea instituțiilor de învățământ preuniversitar, cât și universitar;
  • promovarea imaginii municipiului Baia Mare și cultivarea responsabilității pentru viitorul orașului prin implicarea conștientă a tuturor categoriilor de tineri;
  • întărirea competenței profesionale și a aptitudinilor tinerilor, dezvoltarea abilităților de comunicare, de a fi buni lideri și de a lucra în echipă (implicit de a realiza produse prin munca în echipă) prin antrenarea lor în activități formative;
  • încurajarea schimbului de idei între generații, stabilirea unei colaborări durabile cu reprezentanții mediului de afaceri și încurajarea spiritului antreprenorial al studenților și al tinerilor;
  • realizarea și sprijinirea de proiecte și programe socio-profesionale și de timp liber pentru tineri, încurajarea schimburilor interculturale și a respectului pentru diversitate;
  • desfășurarea altor activități în condițiile legislației în vigoare.